Την απόφαση ένταξης του Νοσοκομείου Καρπάθου στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014 – 2020, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση ενός έργου που επί χρόνια αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων του νησιού, αλλά και πηγή αγωνίας για την ολοκλήρωσή του.

Η απόφαση του κ. Χατζημάρκου απηχεί την βούληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να στηρίξει τις δομές υγείας των νησιών και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των νησιωτών, δεδομένου ότι ο κρίσιμος τομέας της υγείας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την περιφερειακή αρχή.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου  «Μελέτη Κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου» συνολικής δαπάνης  6.069.340,17 ευρώ,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», στον Άξονα Προτεραιότητας  «Βελτίωση βασικών υποδομών».

Το συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Βάσει της μελέτης, προβλέπεται η  κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου με ισόγεια πτέρυγα βοηθητικών χώρων. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 3013,42 τ.μ.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού των παραπάνω  χώρων, καθώς και την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής.

image_print