Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, παρατείνεται για διάστημα 15 μηνών επιπλέον, η χρηματοδότηση της λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής, με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης «Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου», σύμφωνα με την οποία εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση, με 660.909,49 ευρώ, της λειτουργίας του εν λόγω ΒρεφονηπΙακού Σταθμού, από τις 30.09.2017 έως και τις 31.12.2018.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» , στο σκέλος που αφορά επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στη εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, προωθώντας  την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής Δήμου Ρόδου, εξυπηρετεί 30 νήπια και 12 βρέφη της ευρύτερης περιοχής Σορωνής.