Με  ευρώ,  η Περιφέρεια χρηματοδοτεί την αποκατάσταση στίβου και τον ηλεκτροφωτισμό του νέου σταδίου Ανταγόρα στην Κω

 

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Κω

 

 

Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κω για την εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση στίβου και ηλεκτροφωτισμός στο Νέο Στάδιο Ανταγόρα", προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς.

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην επισκευή των φθαρμένων επιφανειών στίβου και στην αντικατάσταση των υφιστάμενων ακατάλληλων ιστών ηλεκτροφωτισμού που έχουν υποστεί κύρτωση από έντονες ανεμοπιέσεις από νέους, κατάλληλων προδιαγραφών για περιοχές που πλήττονται από ισχυρούς ανέμους.

Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών, η διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς άθλησης των πολιτών, ιδιαίτερα μικρών παιδιών και ηλικιωμένων.

 

Βάσει των προβλεπομένων από την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου, μέχρι του ποσού των ,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο Δήμος Κω αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου, μετά την ολοκλήρωση του οποίου θα είναι  φορέας λειτουργίας.

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια ενός έτους.