Με σκοπό την χρηματοδότηση της λειτουργίας κοινωνικών δομών του ΟΚΑΝΑ,  που παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης, και θεραπείας των εξαρτήσεων, καθώς  και κοινωνικής επανένταξης,  ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης  της Πράξης «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης και Εξαρτήσεων στο Νότιο Αιγαίο», στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Το έργο έχει σκοπό να ενισχύσει τη δράση των Κέντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που λειτουργούν σε Σύρο, Πάρο, Κω και Ρόδο, με την πρόσληψη νέου προσωπικού, προκειμένου να διευρυνθούν οι υπάρχουσες δράσεις σε περισσότερους ωφελούμενους και να συμβάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και των αναγκών του, στο εύρος της Περιφέρειας.

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε  300.000,00 €. Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης ανέρχονται σε 150  άτομα.

Ως ημερομηνία έναρξης  της πράξης ορίζεται η 3.2.2020 και λήξης η 3.6.2022.

 

image_print