Με 150.000,00 ευρώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί την αποκατάσταση του εσωτερικού χώρου του Μητροπολιτικού  Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρόδου

Υπογραφή τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης, με την ευκαιρία της παρουσίας στη Ρόδο της Υπουργού Πολιτισμού

 

Με την ευκαιρία της παρουσίας στη Ρόδο της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, υπεγράφη τριμερής Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΠΟ, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, βάσει της οποίας η Περιφέρεια χρηματοδοτεί με το ποσό των 150.000,00 ευρώ το έργο  «Επισκευή και αποκατάσταση του εσωτερικού  χώρου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρόδου».

Την Προγραμματική Σύμβαση συνυπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο  Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κ.κ. Κύριλλος.

Ο Μητροπολιτικός Ναός της Ρόδου  βρίσκεται επί της οδού Δαμασκηνού στην ιστορική συνοικία των Μαρασιών της Μητρόπολης και  είναι αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου. Οικοδομήθηκε το 1750 στη θέση παλαιότερης εκκλησίας αφιερωμένης στην Παναγία τη Θολαρίτσα. Η Εκκλησία απέκτησε τη σημερινή της μορφή σταδιακά.

Αντικείμενο του έργου είναι η λήψη των αναγκαίων εγκεκριμένων σωστικών μέτρων με την επισκευή και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του οικοδομικού σκελετού (φέρουσα λιθοδομή) του Μητροπολιτικού Ναού της Ρόδου

Με την Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη, σκοπός είναι να επιτευχθεί η αποκατάσταση και ενίσχυση του εσωτερικού του Ιερού Ναού, ώστε αυτός να καταστεί ασφαλής και λειτουργικός.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν υπό την επιστημονική εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

Στην Προγραμματική Σύμβαση δεν συμπεριλαμβάνονται: α) η εκπόνηση των μελετών και η υλοποίηση των εργασιών πλήρους αποκατάστασης του μνημείου και β) η διαχείριση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κάτω από το νεότερο δάπεδο του ναού. Το έργο της συνολικής αποκατάστασης του ναού και της διαχείρισης των αρχαιοτήτων θα αποτελέσει αντικείμενο άλλου έργου, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης των μελετών από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ.

Η συνολική δαπάνη του  έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ  (150.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης:

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:

  • Τη χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ  (150.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
  • Την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου αναλαμβάνει:

  • Την τεχνική υποστήριξη και τις υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης του έργου.
  • Τη μέριμνα για την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, πριν από την έναρξη του έργου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού αναλαμβάνει μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου να εποπτεύσει και να παρακολουθήσει την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Η ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και η διάρκειά της ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.