Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 1.400.000 ευρώ, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020,  θα διατεθούν σε έργα αγροτικής οδοποιίας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας για την στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,

Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» για την υποβολή προτάσεων έργων για ένταξη στο  Υπομέτρο «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του ΠΑΑ 2014 – 2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η πρόσκληση, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.400.000 ευρώ, απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως δυνητικούς δικαιούχους, για τη υποβολή προτάσεων προς ένταξη και χρηματοδότηση.

Η πρόσκληση αφορά σε έργα επέκτασης και βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις , στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο γεωργικό εισόδημα.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι ξεκινά την 01/09/2017 έως και τις 31/10/2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (www.opsaa.gr/RDIIS) καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, 84100, Ερμούπολη, Σύρος.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014 – 2020, βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και www.pepna.gr

image_print