Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες  για έργα συντήρησης των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου σε συνδυασμό με την σοβαρή οικονομική δυσχέρεια της α΄ βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατέστησε επιτακτική την παρέμβαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την εξεύρεση λύσης, που θα δώσει την δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής του εκπαιδευτικού έργου.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για την εξασφάλιση πόρων που θα οδηγηθούν δεσμευτικά στην συντήρηση των σχολικών μονάδων, στα νησιά της Περιφέρειας.

Με απόφασή του, ο Υπουργός Οικονομικών ενέκρινε την πρόταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την οποία χρηματοδοτεί με 4 εκατ. ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, εκ των οποίων 2 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε έργα συντηρήσεων και επισκευών σχολικών κτιρίων της ΠΕ  Κυκλάδων και 2 εκατ. ευρώ  σε έργα συντηρήσεων και επισκευών σχολικών κτιρίων της ΠΕ της Δωδεκανήσου.

Λόγω του έντονου διαβρωτικού περιβάλλοντος των νησιωτικών περιοχών σε συνδυασμό με την παλαιότητα των  σχολικών μονάδων, ιδιαίτερα αυτών των μικρών νησιών, γίνεται επιτακτική η διενέργεια εργασιών όπως συντηρήσεις εξωτερικών «κελύφων» των κτιρίων, οι συντηρήσεις εσωτερικά των αιθουσών και των κουφωμάτων τους, η αντικατάσταση εγκαταστάσεων υδραυλικών Η/Μ κλπ.

Το εν λόγω έργο συμβάλλει επίσης στην  δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κυρίως κατά τη φάση υλοποίησης των εργασιών, καθώς επίσης και στην διατήρηση των υπαρχουσών, καθόσον εξασφαλίζεται η συνέχιση λειτουργίας των σχολικών μονάδων (εξαλείφεται το φαινόμενο της κατάργησης σχολικών μονάδων – ιδιαίτερα στα  μικρά νησιά- και μετακίνηση μαθητών σε άλλα σχολικά συγκροτήματα).

 Επιπλέον, αναβαθμίζεται το περιβάλλον των σχολικών κτιρίων ενώ διασφαλίζεται πρωτίστως η υγεία των μαθητών και των εργαζομένων σε αυτά (π.χ. αντιμετώπιση υγρασίας, μυκήτων μούχλας κλπ). Σημαντικό γεγονός αποτελεί και η αισθητική – οπτική  βελτίωση των κτιρίων (π.χ. με την αποκατάσταση επιχρισμάτων και χρωματισμών) καθόσον πρόκειται για χώρους συνάθροισης μιας ιδιαίτερης ομάδας πληθυσμού όπως είναι τα παιδιά και οι έφηβοι.

Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης παρατείνει τον χρόνο ζωής των σχολικών εγκαταστάσεων, καθόσον η συντήρηση των κτηρίων θωρακίζει και τη δομική επάρκειά τους.

Στο προσεχές δίμηνο, με εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με τους Δήμους, θα καταρτίσουν, κατ’ αρχήν, την λίστα των σχολικών μονάδων που θα γίνουν παρεμβάσεις, καθώς και την τεχνική έκθεση των παρεμβάσεων σε κάθε σχολική μονάδα.