Στα πλαίσια έναρξης του Έργου με τίτλο «Κοινωνική καινοτομία ένταξης ευπαθών ομάδων στο Νομό Κυκλάδων» που υλοποιείται στο Πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT), πραγματοποιήθηκε σήμερα 1 Απριλίου στη Σύρο, συνάντηση εργασίας εκπροσώπων των μελών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης που αποτελεί το φορεά υλοποίησης, στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων.

Στη συνάντηση πέραν του επικεφαλής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης κ. Πουσσαίου εκ μέρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου πήραν μέρος, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Μακρυωνίτης, οι εκπρόσωποι του συντονιστή εταίρου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. κ. Μανιάτη Μ. Θεοδωρικάκου Ο. και Καρβέλης Κ. και των υπολοίπων εταίρων, του Επιμελητηρίου Κυκλάδων κ. Μαραγκός Α. και Μαραγκός Γ., της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων κ. Παχύλης Γ. του ΚΕΚ ΟΠΑΚ Σύρου Ερμούπολης κ. Ι. Αλεξανδρής, του ΚΕΑ Ιεράς Μητρόπολης Σύρου κ. Ν. Χρυσίνης και του Πολυδύναμου Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης κ. Δ. Αλεξανδρής.

Το πρόγραμμα για το οποίο έχει βγεί ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στην ενίσχυση της απασχόλησης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα ευρισκόμενα κάτω από το όριο της φτώχειας/ επαπειλούμενους από φτώχεια και ψυχικά ασθενείς) μέσα από την προώθηση στοχευμένων δράσεων στηριζόμενων αφενός στις ευκαιρίες (επιχειρηματικές/ εργασιακές) που παρουσιάζονται στην περιοχή αναφοράς, αφετέρου στην εφαρμογή αρχών της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Περιοχές αναφοράς είναι νησιά Σύρο, Νάξο, Άνδρο, Θήρα, Ίο, Αμοργό και Μικρές Κυκλάδες ενώ το πρόγραμμα αφορά ουσιαστικά την επαγγελματική αποκατάσταση 100 συνολικά ατόμων προερχόμενων από τις ανωτέρω ομάδες.

Στη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

  • Δράσεις συμβουλευτικής και επιχειρηματικής υποστήριξης των ωφελουμένων σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, και επιχειρηματικότητας
  • Δράσεις κατάρτισης σε εξειδικευμένα πεδία με έμφαση στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας, της προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού και της απόκτησης δεξιοτήτων για την υποστήριξη (εργασιακή ένταξη) στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο (ο οποίος σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζει αναπτυξιακή πορεία)
  • Δράσεις δικτύωσης των καταρτιζόμενων και των επαγγελματιών στην περιοχή παρέμβασης με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων
  • Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης
  • Δράσεις διακρατικότητας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Εκπόνηση μελέτης για τη διάγνωση των τοπικών αναγκών στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν ν’ απευθύνονται στο τηλ 22850 26982