Κοινή πρόταση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Μεγίστης και ΤΕΕ Δωδ/σου για την προστασία του λιμανιού του Καστελλορίζου

 

Κατά την τελευταία επίσκεψη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου στο Καστελλόριζο, ένα από τα θέματα που εξέτασε ήταν το έργο «Αποκατάσταση λιμενικής υποδομής παραλιακής ζώνης Μεγίστης για την αποτροπή άμεσου κινδύνου», έργο που μελέτησε, χρηματοδότησε  και δημοπράτησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πλην όμως, συνάντησε έντονες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία του νησιού.

Λόγω της ανάγκης άμεσης υλοποίησης του έργου, αφού ο κίνδυνος κατάρρευσης τμημάτων της παραλιακής ζώνης είναι ορατός, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος ανέλαβε πρωτοβουλία μαζί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, Γιώργο Σαμψάκο και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Δωδ/σου Αντώνη Γιαννικουρή, να καταθέσουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κοινή πρόταση τροποποίησης της μελέτης, με τρόπο που αυτή να γίνεται αποδεκτή από την τοπική κοινωνία και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει το τεχνικό ζήτημα που συνιστά την γενεσιουργό αιτία για την υλοποίηση της μελέτης.

Κατόπιν αυτού, επιστολή που υπογράφουν από κοινού ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Μεγίστης Γιώργος Σαμψάκος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δωδ/σου Αντώνης Γιαννικουρής, εστάλη στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Καραμανλή, όπου αποτυπώνονται με σαφήνεια οι αλλαγές στη μελέτη, αποτέλεσμα ευρύτατου διαλόγου που προηγήθηκε.

Οι προτεινόμενες αλλαγές, με το αίτημα της ενσωμάτωσής τους στη μελέτη, είναι οι εξής:

  1. Κατάργηση της υπερύψωσης του κρηπιδώματος και διατήρηση της υφιστάμενης στάθμης του παραλιακού μετώπου.
  2. Απομάκρυνση ανοξείδωτων φωτιστικών σωμάτων ύψους 4.20μ. που τοποθετούνται επί του τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατά μήκος της παραλιακής ζώνης και η τοποθέτησή τους προς την πλευρά των σπιτιών (μη αποκλειομένων και των επιτοίχιων).
  3. Επανατοποθέτηση παλαιών πλακών Καστελλορίζου που θα αποκαλυφθούν κατά τις εκσκαφές της παραλιακής ζώνης.
  4. Αντικατάσταση του προτεινόμενου αστικού εξοπλισμού με νέο, που θα είναι εναρμονισμένος με το περιβάλλον του Καστελλορίζου και επανακαθορισμός των σημείων τοποθέτησής τους.

Διαβάστε εδώ την κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.