ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ερμούπολη  18-4-2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                            Αριθ.πρωτ.   36017/3386

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση      : Ερμούπολη                                               

Ταχ.Κώδικας   : 84100                                                          

Τηλέφωνο       : 2281361533                                                        

Telefax            : 2281083542

Πληροφορίες   : Αργυρώ Δεναξά                                                  

E-mail                : dd@                     

 

                                                                                                                                               

ΘΕΜΑ : Καθορισμός εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών και καταστήματος ψηφοφορίας για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

            Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/τ.Α/15-3-2012) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 40/2012 (ΦΕΚ 90/τ.Α/11-4-2012) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών  και σύγκληση της νέας Βουλής»
  3. Την αριθμ.14462/14/11-4-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012»
  4. Το αριθ. 12823/3-4-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Αποστολή στοιχείων εκλογικού σώματος των Δήμων»
  5. Την αριθ. 14472/11-4-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ψηφοφορία Ετεροδημοτών»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

            Καθορίζουμε το Εκλογικό Τμήμα Ετεροδημοτών της περιφέρειας Νομού Κυκλάδων, το αντίστοιχο Κατάστημα Ψηφοφορίας και τους Εκλογείς που θα ψηφίσουν σε αυτό, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, ως ακολούθως :

 

 

 

Α/Α

Εκλ.Τμ.

 

Ονομασία

Εκλογικού

Τμήματος

 

 

Έδρα

 

 

Κατάστημα

Ψηφοφορίας

 

 

Ψηφίζοντες

Εκλογείς

 

1ο

 

Εκλογικό Τμήμα

Ετεροδημοτών

(μικτό)

 

Ερμούπολη

 

Αθλητικό Κέντρο

Ερμούπολης

(Κολυμβητήριο)

Σε τούτο θα ψηφίσουν οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦ. Από – Έως

05- Α΄ΑΘΗΝΩΝ           Α –  Ω

06- Β΄ΑΘΗΝΩΝ           Α –  Ω

 

            Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στη Δ/νση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών σε τρία (3) αντίγραφα.

 

                                   

                                                                                                          Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ         

                                                         

 

                                                                                                           ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ