Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019  και των επαναληπτικών της 2ης Ιουνίου 2019 καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019

 

ΩΗ6Α7ΛΞ-ΒΦΤ / 10-5-2019   «Τροποποίηση της σε ορθή επανάληψη (8-5-2019) αρ. πρωτ. 4213/4-5-2019 (ΑΔΑ : ΨΨΠ17ΛΞ-ΕΦΞ) απόφασης για τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών: της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ης Ιουνίου 2019 καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019» 

 

2η Ορθή επανάληψη 15-5-2019 με συμπληρωμένο το πεδίο <ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ> στο οποίο αποτυπώνονται πλέον εκτός από τους βασικούς εκλογείς και οι κοινοτικοί με τους ετεροδημότες. – Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ης Ιουνίου 2019 καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.