ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                  Ρόδος,  31 Μαΐου 2012.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ       Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 5038

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. – ΟΙΚΟΝ.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                               

           

             

Ταχ. Δ/νση:  Διοικητήριο                                             

Τ. Κ./Πόλη: 85100, Ρόδος                                  

Πληροφορίες: Πανουσοπούλου Αναστασία                          

Τηλ.: 22413 60518                                                    

Fax: 22410 74333                                                      

Ε-mail: tm.prosdod@pnai.gov.gr

 

 

 

                                               

Θ Ε Μ Α : Καθορισμός ειδικών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

            Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 51-55 καθώς και των άρθρων 95-97 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/τ.Α’/15-03-2012) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 72/2012 (ΦΕΚ 125/τ.Α’/19-05-2012) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών  και σύγκληση της νέας Βουλής»
  3. Την αριθμ.19647/31/19-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012»
  4. Την αριθ. 19668/εγκ.34/19-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ψηφοφορία Ετεροδημοτών»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

           

Καθορίζουμε τα Ειδικά Εκλογικά Τμήματα Ετεροδημοτών (αμιγή και μεικτά) της εκλογικής περιφέρειας Νομού Δωδεκανήσου, τα αντίστοιχα Καταστήματα Ψηφοφορίας και τους Εκλογείς οι οποίοι είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και θα ψηφίσουν σε κάθε ένα από αυτά, κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, ως ακολούθως :

 

 

Α/Α ειδ. εκλογ. τμήμ.

Ονομασία

Έδρα

Βασική Εκλογική Περιφέρεια

Κατάστημα Ψηφοφορίας

Ψηφίζοντες εκλογείς

1ο

ειδικό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών (αμιγές)

Ρόδος

06-Β' Αθηνών

2ο Λύκειο Ρόδου "Καζούλλειο Θηλέων"                οδ. Βενετοκλέων

Επώνυμο               από Α

έως Ω

2ο

ειδικό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών (αμιγές)

Ρόδος

49- Σερρών

2ο Λύκειο Ρόδου "Καζούλλειο Θηλέων"                οδ. Βενετοκλέων

Επώνυμο               από Α

 έως Ω

3ο

ειδικό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών (μεικτό)

Ρόδος

05-Α' Αθηνών &           23-Α' Θεσσαλονίκης

3ο ημερήσιο Γυμνάσιο Ρόδου, "Βενετόκλειο" οδ. Κ. Παλαιολόγου 11

Επώνυμο               από Α

έως Ω

 

             

            Η παρούσα απόφαση υποβάλλεται στη Δ/νση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών σε τρία (3) αντίγραφα.

 

 

                                                                       

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδ/σου

 

 

Φώτης Χατζηδιάκος

image_print