Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου και με  σκοπό την πρόληψη  και την αντιμετώπιση προβλημάτων  που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα,     η  Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Καθαρισμός Κρεμαστενού και Πέρα ποταμού, Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 59.274,19 €,  το οποίο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο αφορά στη εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισμό της κοίτης των χειμάρρων από την αυτοφυή βλάστηση.

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  είναι η Τρίτη 27/03/2018 και ώρα 10:00 πμ,  στην έδρα της Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας, στη Ρόδο. Την ίδια μέρα και μετά το πέρας της παραπάνω ώρας, θα γίνει και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

 

 

 

image_print