Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας, με σκοπό την πρόληψη και την θωράκιση του νησιού της Ρόδου από πλημμυρικά φαινόμενα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και την ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνισμών,  υπέγραψε  τις συμβάσεις ανάθεσης των  έργων:

«Καθαρισμός Χειμάρρων Κοινοτήτων πρώην Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων», έναντι συνολικού ποσού 163.800,01 ευρώ.

«Καθαρισμός Χειμάρρων Κοινοτήτων πρώην Δημοτικής Ενότητας Αφάντου», έναντι συνολικού ποσού 143.780,00 ευρώ.

«Καθαρισμός Χειμάρρων Κοινοτήτων πρώην Δημοτικής Ενότητας Λίνδου», έναντι συνολικού ποσού 166.690,00 ευρώ.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο Περιφερειάρχης έχει ήδη υπογράψει την εργολαβική σύμβαση για τον  Καθαρισμό Χειμάρρων Κοινοτήτων πρώην Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, ενώ προχωρά η διαδικασία για την υπογραφή των συμβάσεων και των υπολοίπων περιοχών.