ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ

/ckfinder/userfiles/files/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019 – 2020(1).pdf

/ckfinder/userfiles/files/Προκήρυξη – Ρ8ΩΘ7ΛΞ-ΙΣΥ(1).pdf

/ckfinder/userfiles/files/ΤΕΥΔ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019 – 2020(1).doc

/ckfinder/userfiles/files/ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc

image_print