Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. 725/23 "Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών" (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012), κατατέθηκε αίτηση απο πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για χορήγηση άδειας δικαιώματος διέλευσης στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

 

image_print