«Κατασκευή & λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ‘’LAMPI PALACE’’ κατηγορίας 4* και δυναμικότητας 132 κλινών, στην περιοχή ‘ΛΑΜΠΗ της Δ.Κ./Δ.Ε. ΚΩ του Δήμου Κω ιδιοκτησίας της ΧΡΙΣΜΑ Α.Ε.»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ LAMPI PALACA ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΧΡΙΣΜΑ ΑΕ