Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 696/2016 (ΑΔΑ 6Ν3Φ7ΛΞ-Θ9Π) και 251/2017 (ΑΔΑ ΩΟΓΛ7ΛΞ-ΟΜΤ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ενημερώνει ότι προβαίνει σε συνεχή επικαιροποίηση-συμπλήρωση του  μητρώου εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων),  που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και Περιφερειακής Ενότητα Δωδεκανήσου, με διάθεση μηχανημάτων, υλικών και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί το οποίο έχει παραταθεί έως την 31/12/2022 (και σε επόμενες διαδοχικές παρατάσεις ανά έτος).

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας: α) για την Π.Ε. Κυκλάδων, στο τηλ. 22813-62723 και e-mail: dpp@cycl.pnai.gov.gr και β) για την Π.Ε. Δωδεκανήσου, στο τηλ. 22413-60575 και e-mail: tm.polpro-dod@pnai.gov.gr.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ο σχετικές αιτήσεις διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα https://www.pnai.gov.gr της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (διαδρομή : Αρχική Σελίδα – «ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» – https://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=8702) και  στη σελίδα της Πολιτικής Προστασίας https://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=10011 .

Περίληψη Διακήρυξης Πρόσκλησης, Αίτηση Υπεύθυνη δώλωση (Pdf), Αίτηση Υπεύθυνη δώλωση (Word), Δελτίο Τύπου.

 

Ερμούπολη Νοέμβριος 2021

image_print