Ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου κ. Ιωάννης Μαχαιρίδης, συνοδευόμενος από τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες κ. Τζωρτζή  Μακρυωνίτη και κα. Λίτσα Φτακλάκη,  τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής κ. Αντώνη Βουτσίνο, στελέχη της Διαχειριστικής και τον ειδικό σύμβουλο της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου Γιώργο Στεργίου συμμετείχε  στις εργασίες του 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού συνεδρίου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Αντώνης Σαμαράς, ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Γιοχάνες Χαν και ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κώστας Χατζηδάκης ενώ μεταξύ των κεντρικών ομιλητών συγκαταλέγονταν  Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, στελέχη της ΜΟΔ,  προϊστάμενοι υπηρεσιών και εμπειρογνώμονες σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Σε παρέμβαση του κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου κ. Ιωάννης Μαχαιρίδης απευθυνόμενος στον Υφυπουργό αρμόδιο για το ΕΣΠΑ κ. Βιρβιδάκη ζήτησε  εν όψει της  περιόδου 2014-2020 την απλούστευση των διαδικασιών στην υλοποίηση των έργων , επισήμανε τις στρεβλώσεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και υπογράμμισε την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

Συγκεκριμένα , ο κ. Μαχαιρίδης πρότεινε στην εισήγηση του την κατάρτιση ενός περιορισμένου αριθμού τομεακών προγραμμάτων εθνικού στρατηγικού χαρακτήρα και παράλληλα να δοθεί  ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπόνηση 13ων  πολύ τομεακών περιφερειακών προγραμμάτων, καθώς ο νεοσύστατος θεσμός της αιρετής περιφέρειας είναι εκείνος ο φορέας που γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τη δυναμική των τοπικών κοινωνιών. "Ως θεματοφύλακες της ανάπτυξης οι περιφέρειες πρέπει να επιτελέσουν ένα στρατηγικό και επιτελικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου εάν θέλουμε να έχουμε πραγματική ανάπτυξη αλλά και απορροφήσεις πόρων". .

Τέλος,  ο  Περιφερειάρχης διευκρίνισε πως είναι ανάγκη να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και των κρατικών φορέων που διαχειρίζονται κοινοτικά κονδύλια καθώς τα εν λόγω πολυτομεακά  προγράμματα πρέπει να συνάδουν και να λαμβάνουν υπ’ όψιν  τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους και  τα περιφερειακά Στρατηγικά Σχέδια ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, όπως αυτό που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Περιφερειακής ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.