Καταπολέμηση πληθυσμών ακρίδων στην νήσο Ρόδο

Καταπολέμηση πληθυσμών ακρίδων στην νήσο Ρόδο