21 Αυγούστου 2013

 

 

Συνεδρίασε  υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη η εκτελεστική επιτροπή της Περιφέρειας με θέμα την κατανομή εσόδων έτους 2014 ανά κατηγορία και  σύνταξη του προϋπολογισμού του 2014.

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2014.

Το σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό 66.819.415,00 εκατομμύρια Ευρώ και αναλύονται ως εξής:

 1. Λειτουργικές δαπάνες 3.407.199,52  (ΚΑΠ)
 2. Μεταφορές μαθητών 4.487.087,17  (μεταβιβαστικά)
 3. Επιδόματα νεφροπαθών 1.414.000,00 (μεταβιβαστικά)
 4. Ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων 570.000,00 (μεταβιβαστικά)
 5. Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 780.000 (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης)
 6. Έσοδα από διάφορους φορείς ΚΕΔ υπουργεία 3.920.000
 7. Έσοδα από τέλη αυτοκινήτων 1.343.774,01
 8. Έσοδα από παράβολα πρόστιμα 415.453,55
 9. Έργα τεχνικού προγράμματος 37.455.856,10 ( ίδιοι πόροι)
 10. Έσοδα ΠΔΕ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑΝΑ  9.138.164,55
 11. Ταμειακά υπόλοιπα 3.887.880,11

Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε πως η μείωση των πόρων από τους ΚΑΠ από το ποσό των 13.500.000 Ευρώ στα 3.407.199,15 οδηγεί σταδιακά την Περιφέρεια σε οικονομικό μαρασμό.

Εξακολουθεί ακόμα και τώρα η κεντρική διοίκηση να γίνεται όλο και πιο συγκεντρωτική και  να θέτει εμπόδια στον  θεσμό της Περιφέρειας  που έχει καταξιωθεί στην συνείδηση  των πολιτών.

Στον διάλογο που αναπτύχθηκε επισημάνθηκε η προσπάθεια αύξησης των πόρων από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και αναλύθηκε η δυναμική που πρέπει να αναπτυχθεί τόσο, σε ότι αφορά την διεκδίκηση  μέρος των τομεακών προγραμμάτων όσο και η συνέχιση της χρηματοδότησης έργων μέσω του ταμείου συνοχής και ειδικά του ΕΠΕΡΑ.

Οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ θα πρέπει  έγκαιρα να αξιοποιηθούν.

 Γι αυτό  σε ότι αφορά  την οριστικοποίηση των  γενικών  αξόνων  τον Σεπτέμβρη θα δώσει την δυνατότητα στις Περιφέρειες να συντάξουν το πρόγραμμα μέχρι τον Ιούνιο του 2014 και να ξεκινήσουν την υλοποίηση του.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε για την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με το οποίο κλείνει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, κάτι που συναντά την αντίδραση των Περιφερειών κυρίως εκείνων που δεν έχουν ολοκληρώσει την ένταξη όλων των έργων που είχαν προγραμματίσει.

Η Περιφέρεια μας έχει μικρή υπερκάλυψη (over booking)   δεν αντιμετωπίζει προβλήματα σε ότι αφορά την απένταξη έργων.

Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΕ στις 28 Αυγούστου θα τεθεί  και το θέμα της περαιτέρω μείωσης των ΚΑΠ κατά 7% όσο και το κλείσιμο του ΕΣΠΑ μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.