Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι, Αναρτήθηκε, στην Ιστοσελίδα του  Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, http://www.ypoian.gr/, Ανακοίνωση με ημερομηνία 27/01/2014, σχετικά με τις Αιτήσεις Υπαγωγών Επενδυτικών Σχεδίων, στον ισχύοντα Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011, για τον Α΄ Κύκλο του 2014.

 

Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι, θα αναληφθεί άμεσα Νομοθετική Πρωτοβουλία με την οποία θα ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον Α΄ Κύκλο του 2014, η 28η Φεβρουαρίου 2014, αντί της προβλεπόμενης από τον Νόμο, 30ης Απριλίου.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγών για τον Β΄ Κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

Όπως αναφέρεται στην σχετική Ανακοίνωση του ΥΠΑΑΝ, οι ενέργειες αυτές είναι επιβεβλημένες, λόγω των αλλαγών νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2ο εξάμηνο του 2014, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες Αξιολόγησης, Εντάξεων και Χρηματοδοτήσεων των Ώριμων Επενδυτικών Σχεδίων. 

Επίσης, σημειώνεται ότι, στις ημερομηνίες και προθεσμίες που ανακοινώνονται δεν θα δοθούν παρατάσεις λόγω των ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει η Ε.Ε. για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου.

image_print