Κατακυρώθηκαν στους οριστικούς αναδόχους οι διαγωνισμοί για την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου Καλύμνου – Λέρου – Αστυπάλαιας

Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου

—————————————————————————————————

 

Με γρήγορους ρυθμούς ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι διαδικασίες δημοπράτησης των έργων της τριετούς συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών,  που αποσκοπούν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη,  με τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, προέβη στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου (έγκριση δεύτερου πρακτικού κατακύρωσης των διαγωνισμών στον προσωρινό μειοδότη) των έργων:

«Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑΙ Νήσου Καλύμνου», προϋπολογισμού 2.235.000,00 €.  Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «3Κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία»

«Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑΙ Νήσου Λέρου», προϋπολογισμού 1.120.000,00 €. Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Χατζηκάλφας Νικόλαος του Γεωργίου»

«Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑΙ Νήσου Αστυπάλαιας», προϋπολογισμού 2.000.000,00.  Οριστικός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία  «ΤΕΒΑΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ».

Τα έργα αφορούν στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησης για τον εντοπισμό φθορών και βλαβών που ενέχουν κινδύνους για τους χρήστες και αποκατάσταση αυτών, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρησης καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών, του οδικού δικτύου των νησιών Καλύμνου,  Λέρου και Αστυπάλαιας, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Αποτελούν μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος  παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο  βρίσκεται σε εξέλιξη  και βασίζεται σε νέα φιλοσοφία με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότητα. Μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θα υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει. Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

image_print