Ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων

που αφορά τις λατομικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και τις επαγγελματικές (τεχνικές) άδειες.

Λατομεία (Αδρανών Υλικών, Μαρμάρων, Βιομηχανικών Ορυκτών) Μεταποίηση (Επαγγελματικά Εργαστήρια, Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες) Επαγγελματικές Άδειες
Σχηματική παράσταση διαδικασίας αδειοδότησης   Νομοθεσία για τα τεχνικά επαγγέλματα
On-line παρακολούθηση της πορείας αδειοδότησης    

 

 

 

Υπεύθυνος συντήρησης παρούσας σελίδας: Β. Μαυρομμάτης τηλ.22810 77522

image_print