ΘΕΜΑ: Ημερίδα για την αειφορική διαχείριση του νερού – Αντιπεριφερειάρχες Γιώργος Πουσσαίος και Τζώρτζης Μακρυωνίτης

 

Στη διαχείριση του νερού στο Νότιο Αιγαίο αλλά και στην εφαρμογή “καλών πρακτικών” επικεντρώθηκε σε εισήγησή του ο Αντιπερφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος Νοτίου Αιγαίου κ. Τζώρτζης Μακρυωνίτης, σε ημερίδα με θέμα “Τοπική κοινωνία και αειφορική διαχείριση του νερού. Η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης”, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στην Ερμούπολη.

 

Ο κ. Μακρυωνίτης έκανε μια ιστορική αναδρομή σε θέματα διαχείρισης νερού στα νησιά και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις γεωτρήσεις που σε πολλές περιπτώσεις έχουν συμβάλει στην εξάντληση και υποβάθμιση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

 

Αναφερόμενος στους στόχους σχετικά με τη διαχείριση του νερού στο Νότιο Αιγαίο ο κ. Μακρυωνίτης επεσήμανε πως πρέπει να κατευθυνθούμε στην

υποχρεωτική κατασκευή δεξαμενών στα σπίτια,

-την εξοικονόμηση νερού μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών,

-την αξιοποίηση των φραγμάτων,

-τη λειτουργία αφαλατώσεων με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

-την κατάργηση μεταφοράς νερού με πλοία

-και την καλή συντήρηση και αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης για περιορισμό διαρροών που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 40%.

 

Ως καλή πρακτική ανέφερε το παράδειγμα του πρώην δήμου Ποσειδωνίας στη Σύρο, στον οποίο έχουν εγκατασταθεί 4 μηχανήματα παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού. Η σπουδαιότητα της περιβαλλοντικής αυτής δράσης προκύπτει από το γεγονός ότι από τη χρήση ενός μηχανήματος εξοικονομήθηκαν μέσα σε ένα έτος 246.000 πλαστικά μπουκάλια και τα αντίστοιχα ποσά.

 

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Πουσσαίος, μίλησε για ανάγκη ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών και μέτρων σε συνεργασία πολιτών, επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, μίλησε για:

-την εξοικονόμηση νερού μέσω της χρήσης και του κατάλληλου εξοπλισμού σε οικίες, επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα αντίστοιχα,

-την ανάληψη δράσεων ουσιαστικής προστασίας των δασικών εκτάσεων και των υγροτόπων, ιδιαίτερα των νησιωτικών που αποτελούν πηγές διαφύλαξης της προσφοράς του νερού και προστασίας της ποιότητας του,

-τη συντήρηση και αντικατάσταση όπου απαιτείται των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.