Οι αιτήσεις   και  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά που αφορούν  την ένταξη  ή παραμονή στη λίστα των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου  θα κατατίθενται    ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της  Περιφέρειας   WWW.PNAI.GOV.GR

Συγκεκριμένα ο  αιτών   πηγαίνει  στο:  

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

α. ΕΝΤΑΞΗ δικαιούχου στο ΚΠ

β. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ στο  ΚΠ  και κατόπιν  με τους   με τους κωδικούς του  taxisnet  εισάγεται στο σύστημα για να καταθέσει  την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

image_print