Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους ΟΤΑ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και με ειλημμένη την απόφαση για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ασφαλείς, λειτουργικές, αναλαμβάνει την εκτέλεση και την χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης  του γηπέδου Λυκείου Ιαλυσού.

Για τον σκοπό αυτό, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018, με εισήγηση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, Κάλλιστου Διακογεωργίου, ενέκρινε τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός και τάπητας γηπέδου Λυκείου Ιαλυσού» με προϋπολογισμό 340.000 €.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου, προκειμένου το γήπεδο να είναι κατάλληλο για χρήση.   Συγκεκριμένα θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

– Χωματουργικά – επιστρώσεις

– Σκυροδέματα και μεταλλικές κατασκευές για απορροή των ομβρίων υδάτων

– Ηλεκτροφωτισμός

– Εξοπλισμός

– Δύο (2) εστίες

–  Δύο (2) πάγκοι αναπληρωματικών παικτών

– Ένας (1) πάγκος τεσσάρων θέσεων για τον παρατηρητή αγώνα, το γιατρό και δύο (2) τραυματιοφορείς

Βάσει της εγκριθείσας Διαβαθμιδικής  Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου συνολικού προϋπολογισμού 340.000 € το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΝΑΙ 2018.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

image_print