Στον ηλεκτροφωτισμό του Γηπέδου Ποδοσφαίρου περιοχής Στρατοπέδου Δήμου Πάτμου προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά και την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Χατζημάρκο εργολαβικής σύμβασης ύψους 53.653,45 ευρώ.

Για τον επαρκή και ομοιόμορφο φωτισμό του γηπέδου, προβλέπεται η τοποθέτηση 24 προβολέων οι οποίοι θα τοποθετηθούν ανά 6, σε 4 σιδηροϊστούς

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να το ολοκληρώσει σε διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

image_print