Το γήπεδο ποδοσφαίρου της Λάρδου συμπεριελήφθη και αυτό στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών, ένα πρόγραμμα που “έχτισε” η Περιφέρεια για όλα τα νησιά της, με στόχο να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις όπου αθλείται η νεολαία, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της, αφού ου εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν στους δήμους.

Το γήπεδο της Λάρδου αποκτά σύγχρονο φωτισμό και έτσι ικανοποιείται  το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για αναβάθμιση του  χώρου άθλησης.  Το έργο πρόκειται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, έναντι του συνολικού ποσού των € 72.032,21. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός 6 ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

Την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του έργου έχει αναλάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά από Διαβαθμιδική Σύμβαση που υπεγράφη, με την οποία ο Δήμος Ρόδου παραχώρησε την αρμοδιότητα στην Περιφέρεια.

Η νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα εξασφαλίσει τον επαρκή φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου. Για την εγκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού εκπονήθηκε μελέτη από το Τμήμα Μελετών Δωδεκανήσου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα το γήπεδο θα φωτίζεται από 24 προβολείς μεταλλικών αλογονιδίων μεσαίας δέσμης ισχύος 2.000W οι οποίοι θα αναρτηθούν ανά 6 σε 4 δεκαοκτάμετρους σιδηροϊστού. Στην μελέτη συμπεριλαμβάνεται και η υποδομή των δικτύων.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου.

Σημειώνεται ότι το γήπεδο ποδοσφαίρου της Λάρδου  έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας, μαζί με 15 ακόμα γήπεδα σε νησιά της, όπου πρόκειται να γίνουν αντίστοιχες παρεμβάσεις για τον ηλεκτροφωτισμό τους.