Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους ΟΤΑ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και με ειλημμένη την απόφαση για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ασφαλείς, λειτουργικές, αναλαμβάνει την εκτέλεση  και την χρηματοδότηση του ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου Λάρδου.

Για τον σκοπό αυτό, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018, με εισήγηση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, Νίκου Καραμαρίτη, ενέκρινε τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Λάρδου» με προϋπολογισμό 74.260,00 €, ο προϋπολογισμός του οποίου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το αντικείμενο της Διαβαθμιδικής Σύμβασης αφορά στην παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου.

 Σκοπός της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι ο επαρκής φωτισμός του γηπέδου ποδοσφαίρου της Λάρδου στη Δ.Ε.Λίνδου του Δήμου Ρόδου. Για την εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου εκπονήθηκε μελέτη από το Τμήμα Μελετών Δωδεκανήσου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα το γήπεδο θα φωτίζεται από 24 προβολείς μεταλλικών αλογονιδίων μεσαίας δέσμης ισχύος 2.000W οι οποίοι θα αναρτηθούν ανά 6 σε 4 δεκαοκτάμετρους σιδηροϊστούς πολυγωνικής διατομής. Στην μελέτη συμπεριλαμβάνονται η υποδομή των δικτύων για την κατασκευή του ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου, η εγκατάσταση και τροφοδότηση του ηλεκτρικού πίνακα διανομής και εν συνεχεία η ηλεκτροδότηση των υφιστάμενων προβολέων.

Βάσει της εγκριθείσας Διαβαθμιδικής  Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

image_print