Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει στους ΟΤΑ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και με ειλημμένη την απόφαση για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ασφαλείς και  λειτουργικές για τους χρήστες τους, αναλαμβάνει την εκτέλεση  του έργου του ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου Φανών, καθώς και τη χρηματοδότησή του.

Για τον σκοπό αυτό, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018, με εισήγηση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, Δημήτρη Τσοπάνάκη, ενέκρινε τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φανών» με προϋπολογισμό  33.000,00 €, η χρηματοδότηση του οποίου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Το αντικείμενο της Διαβαθμιδικής Σύμβασης αφορά στην παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου.

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή υποδομής για τον ηλεκτροφωτισμό του Δημοτικού Γηπέδου

στις Φάνες, Δ.Ε. Καμείρου του Δήμου Ρόδου.

Βάσει της εγκριθείσας Διαβαθμιδικής  Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

image_print