Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Περιφερειάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης για τους πρόσθετους πόρους που εξασφαλίστηκαν για το Νότιο Αιγαίο και αφορούν στη χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με τη στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού των νησιών μας. Δράσεις και προγράμματα που είχε καταστεί αδύνατη η περαιτέρω χρηματοδότησή τους, λόγω της ένταξης της Περιφέρειάς μας (όπως και της Στερεάς Ελλάδας) στο Στόχο 2 των ευρωπαϊκών περιφερειών με «υψηλό ΑΕΠ» και με κατά κεφαλήν εισόδημα υψηλότερο του 75% του κοινοτικού μέσου όρου.

 «Αυτός ο στατιστικός παραλογισμός στοίχισε και στοιχίζει στην Περιφέρειά μας» τόνισε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος εκτιμά ότι με τους πόρους που εξασφαλίστηκαν, όπως ανακοινώθηκε στη χθεσινή σύσκεψη υπό τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, «θα είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε προγράμματα που απευθύνονται στους ανέργους και σε τόσους άλλους που πλήττονται από την οικονομική κρίση στα νησιά μας».

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μπορεί να επωφεληθεί από τα παρακάτω προγράμματα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση:

 – Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση, στόχος των οποίων είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, μέσα από τη διάγνωση εξειδικευμένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων τους.

– Κατάρτιση ανέργων στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), που θα συμβάλει στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων, ούτως ώστε να διευκολυνθούν στην εύρεση εργασίας.

– Εθνικό Δίκτυο άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, μέσω Κοινωνικών Δομών όπως: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων κ.α.

– Διαθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης, μέσα από δράσεις κατάρτισης – επανακατάρτισης του προσωπικού, συμβουλευτικής κ.α., από τις οποίες προβλέπεται να ωφεληθούν εκατοντάδες επιχειρήσεις.

– Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι οποίες θα συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας εκατοντάδων ανέργων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, καλύπτοντας συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους.

Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, από τα οποία προβλέπεται να ωφεληθούν περίπου 3.000 άνεργοι, οι οποίοι θα προσλαμβάνονται από Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και θα τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού όλης της χώρας.

 

image_print