Την ικανοποίησή του για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου της εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων Σύρου, εξέφρασε με σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης.

Το έργο εντάχθηκε από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο τον Ιούνιο του 2016, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» . Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 1.252.742,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου.

'Όπως δήλωσε ο κ. Λεονταρίτης : "Η Περιφέρεια συνεχίζει την προσπάθεια για την αξιοποίηση του  ΕΣΠΑ και κάθε άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος. Εντάσσουμε και υλοποιούμε έργα και δράσεις που  βελτιώνουν τις υποδομές των νησιών μας. Με την απόφαση ένταξης και την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου, θωρακίζουμε τον  λιμένα της Σύρου με τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφαλείας υπό τις  αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και κανονισμούς για την κρουαζιέρα. Η ολοκλήρωσή του  θα εντάξει τη Σύρο μεταξύ των πρωτοπόρων λιμένων που  εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS, της Συνθήκης Schengen καθώς και της σχετικής ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. Έχοντας εμπιστοσύνη στη Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου Σύρου, αισιοδοξώ ότι το έργο θα ολοκληρωθεί έγκαιρα και άρτια".