Ο Περιφερειάρχης έθεσε το θέμα των  Νησιωτικών πολιτικών που πρέπει να εφαρμόζονται, όπως το ακτοπλοϊκό πρόβλημα και οι διασυνδέσεις των νησιών, το πρόβλημα της υγείας, της πολιτικής προστασίας και το αναπτυξιακό πρόβλημα.  Στο  νησιωτικό χώρο, τόνισε ο Περιφερειάρχης, δεν υπάρχουν έργα που να έχουν εμβέλεια περιφερειακή αλλά μόνο τοπικής για αυτό και μπορούν να υπάρξουν νησιωτικές πολιτικές που να δια περνούν το σύνολο των νησιών.

Η Γενική  Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να παίξει έναν ρόλο εκπόνησης Στρατηγικής Νησιωτικής Πολιτικής και να προτείνει νησιωτικές πολιτικές και να διαπερνούν το σύνολο των νησιών.

 Δεν μπορεί να εκπονεί ούτε τομεακά προγράμματα, ούτε να υλοποιεί έργα και δράσεις όπως και τα αλλά κεντρικά Υπουργεία. 

Σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης  διακυβέρνησης θα πρέπει να υπάρξει ο προσδιορισμός τόσο των αρμοδιοτήτων όσο και των έργων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής σημασίας. Οι Περιφέρειες σήμερα μπορούν και παίζουν τον αναπτυξιακό ρόλο τόσο στο ΕΣΠΑ όσο και στη νέα προγραμματική περίοδο.

image_print