Με την σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και την τεκμηρίωση με την οποία η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου προωθεί την επίλυση των μεγάλων, ανοιχτών ζητημάτων του τόπου, δρομολογείται πλέον και η δομική ενίσχυση και  η διαπλάτυνση της Γέφυρας Κρεμαστής, ενός έργου που η τοπική κοινωνία περιμένει και που παρά την αναγκαιότητά του, μετετράπη σε προεκλογικό παίγνιο της προηγούμενης Περιφερειακής αρχής και εξ αυτού του λόγου, δεν κατέστη δυνατή όχι μόνο η κατασκευή αλλά ούτε καν η έναρξη του έργου, παρότι είχε υπογραφεί σύμβαση με τον εργολάβο.

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση του περασμένου Σαββάτου, 4 Νοεμβρίου 2017, ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Εγνατία Οδός ΑΕ, για το έργο «Μελέτη επισκευής, δομική ενίσχυση και διαπλάτυνση της Γέφυρας Κρεμαστής, επί της Επαρχιακής Οδού Ιαλυσού – Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου», το οποίο θα αναμορφώσει πλήρως την περιοχή και θα επιτρέψει την άνετη και ασφαλή κυκλοφοριακή ροή από και προς το αεροδρόμιο του νησιού.

Η Γέφυρα Κρεμαστής, όπως ακριβώς συνέβη και με άλλα έργα στο νησί της Ρόδου όπως με το Φράγμα Γαδουρά και την Γέφυρα Αφάντου, είναι από τα μεγάλα και σοβαρά έργα για το νησί της Ρόδου, που η σημερινή Περιφερειακή Αρχή, παρέλαβε από την προηγούμενη, είτε σε μορφή εργοταξίων – φαντασμάτων, είτε υποτίθεται ώριμα προς κατασκευή, για να βρεθεί στην συνέχεια προ εκπλήξεων, με την πρωτοφανή ανευθυνότητα αλλά και την επικοινωνιακή και προεκλογική εκμετάλλευση των έργων αυτών, που αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι ήταν και η μοναδική σκοπιμότητα που τα έργα αυτά εξυπηρετούσαν, αντί του κοινωνικού συνόλου.

 Ειδικότερα, για την Γέφυρα Κρεμαστής, το έργο δημοπρατήθηκε βεβιασμένα από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, υπό το βάρος της πίεσης της τοπικής κοινωνίας. Η σύμβαση με τον εργολάβο υπεγράφη τον Μάιο του 2014, παραμονές των Περιφερειακών εκλογών. Παρότι η θητεία της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, έληγε στις 31 Αυγούστου 2014, ο εργολάβος δεν εγκαταστάθηκε ποτέ και το έργο δεν ξεκίνησε ποτέ, αφού οι υπηρεσίες του ΠΕΧΩ διαπίστωσαν ότι το έργο στερείτο συγκεκριμένων μελετών, ως εκ τούτου ήταν παράνομο και δεν μπορούσε να εκτελεστεί.

 Η σημερινή Περιφερειακή Αρχή ανέλαβε να θεραπεύσει και αυτήν την πληγή που  παρέλαβε και το κάνει με την σοβαρότητα που χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας της, όπως  έχει αποδειχθεί και στις περιπτώσεις του Φράγματος Γαδουρά  που ολοκληρώθηκε και της Γέφυρας Αφάντου.

 Σκοπός της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης που ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και κατασκευών, λόγω των μεγάλων απαιτήσεων και εξειδικευμένης γνώσης του συγκεκριμένου έργου.

 Το αντικείμενο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης αφορά στην μελέτη επισκευής, δομικής ενίσχυσης και διαπλάτυνσης της γέφυρας Κρεμαστής, επί της επαρχιακής οδού Ιαλυσού – Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου, με σκοπό τη λειτουργική αναβάθμισή της, με τρόπο ώστε να εξυπηρετεί άνωθεν του χειμάρρου Κρεμαστής και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας και πεζοδρόμιο για τη διέλευση πεζών. Η τελική λειτουργική αναβάθμιση θα υλοποιηθεί μέσω διαπλάτυνσης του υφιστάμενου καταστρώματος, που έχει σήμερα συνολικό πλάτος 5,16m (καθαρό πλάτος κυκλοφορούμενου οδοστρώματος  4,40m), με υλοποίηση νέας διατομής, με συνολικό νέο πλάτος καταστρώματος 10,50m (2 λωρίδες πλάτους 3,70 μέτρων με λωρίδα καθοδήγησης 25cm και δύο πεζοδρόμια πλάτους 0,75m και 1,80m).

 Εντός του αντικειμένου, μεταξύ άλλων, είναι η τοπογραφική μελέτη και η μελέτη οδοποιίας των προσβάσεων στη γέφυρα και η διευθέτηση της συνέχισης λειτουργίας (κατά το δυνατόν) των σημερινών τοπικών οδών παράλληλα και κάθετα στη γέφυρα.

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης του έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2017.

 

 

image_print