Μέχρι και το 2023, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  διασφαλίζει την πλήρη χρηματοδότηση της λειτουργίας του  Κέντρου Διημέρευσης  – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Ελπίδα», διπλασιάζοντας τους πόρους από 576.000 € σε 1.152.000 €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Αναγνωρίζοντας το ανεκτίμητο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Κέντρο «Ελπίδα», ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου  Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση παράτασης της χρηματοδότησης  της λειτουργίας  του μέχρι και τις 30/10/2023, με το ποσό  των 1.152.000 €.    συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των παιδιών που φιλοξενεί, απαλλάσσοντας  τους υπευθύνους αλλά και τις οικογένειές τους από το άγχος της βιωσιμότητας της δομής. 

 

Το Κέντρο «Ελπίδα» της Ρόδου, η κοινωνική συνεισφορά του οποίου είναι αναγνωρισμένη, φιλοξενεί σήμερα 21 παιδιά με νοητική στέρηση και Σύνδρομο Down.  Οι υπηρεσίες που παρέχει  είναι:

  • Μεταφορά των παιδιών από και προς το Κέντρο, με δικό του μεταφορικό μέσο
  • Διαμονή και διατροφή(τις εργάσιμες ημέρες, από τις 7:00πμ έως τις 3:00 μμ)
  • Πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (φυσικοθεραπείες  και άλλα)
  • Παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης
  • Εκπαίδευση των παιδιών στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
  • Δημιουργική απασχόληση και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους
  • Συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε πως  βασικό μέλημα και στόχος της περιφερειακής αρχής  είναι η στήριξη, με κάθε τρόπο των κοινωνικών δομών, προκειμένου αυτές να συνεχίσουν να επιτελούν το πολύτιμο κοινωνικό έργο τους.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 1.152.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

image_print