Με σκοπό την πρόληψη  και την αντιμετώπιση προβλημάτων  που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θωρακίζει το Αγαθονήσι με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος   υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου  «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου», έναντι του συνολικού ποσού των 213.568,20 ευρώ.

Το έργο αφορά στη εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις βροχοπτώσεις στα κεντρικά σημεία του οικισμού Αγίου Γεωργίου και συγκεκριμένα σε θέσεις του οικισμού στον οποίο βρίσκεται το μοναδικό λιμάνι και οι τουριστικές εγκαταστάσεις του νησιού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Φορέας κατασκευής  είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου  και  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων   της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.