Με σκοπό την πρόληψη  και την αντιμετώπιση προβλημάτων  που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θωρακίζει το Αγαθονήσι με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η  Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου», προϋπολογισμού ,32 € (πλέον ΦΠΑ), το οποίο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο αφορά στη εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις βροχοπτώσεις στα κεντρικά σημεία του οικισμού Αγίου Γεωργίου και συγκεκριμένα σε θέσεις του οικισμού στον οποίο βρίσκεται το μοναδικό λιμάνι και οι τουριστικές εγκαταστάσεις του νησιού.

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018, στην έδρα της Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας, στη Ρόδο. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.