Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση , το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», από τις 10 και έως τις 20 Φεβρουαρίου 2015

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκπονήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη συνδρομή στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ και τη συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων Κω και Ρόδου, καθώς και με τη διασταύρωση στοιχείων για τους οικισμούς με επιτόπιες επισκέψεις από την ομάδα εκπόνησης, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και τις ex-ante αιρεσιμότητες (εκ των προτέρων προϋποθέσεις) που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Το πλήρες κείμενό του έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.notioaigaio.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης www.pepna.gr και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από 10 έως και 20 Φεβρουαρίου 2015, κατά την διάρκεια της οποίας η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καλεί τους πολίτες, τις ενώσεις πολιτών και τους τοπικούς – κοινωνικούς – οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας για την υποβολή προτάσεων. Τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα καταγραφούν στην διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου , το  οποίο θα τεθεί προς έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.
Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» εντάσσεται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης». Μέσω αυτού επιδιώκεται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού Ρομά και η διατύπωση στρατηγικής που αφορά:
•    στην εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»
•    στην ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας)
•    στην ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης

Ειδικότερα, ως προς το στεγαστικό πρόβλημα των Ρομά σε Ρόδο και Κω, το Επιχειρησιακό Σχέδιο υποδεικνύει την πολιτική επιδότησης ενοικίου ως τη η πλέον ενδεδειγμένη  παρέμβαση για τη στεγαστική αποκατάσταση.
Ελλείψει υποδομών ικανών και επαρκών για την άμεση φιλοξενία του πληθυσμού των Ρομά (τόσο οι Δήμοι αναφοράς όσο και Περιφέρεια δεν διαθέτουν ανάλογες στεγαστικές υποδομές), η άμεση λύση πρέπει να αναζητηθεί στη στήριξη των οικογενειών Ρομά, προκειμένου με τη βούλησή τους και τη συναίνεσή τους να στεγαστούν σε μισθωμένες κατοικίες, λαμβάνοντας μηνιαία επιχορήγηση για το μίσθωμα  για χρονικό διάστημα maximum 5 ετών κυρίως με τη συνδρομή των  χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ειδικότερα, προτείνεται η κάλυψη του ενοικίου των 70 κατοικιών μέχρι το 2020, σε ποσό που θα προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος κάθε νοικοκυριού.
Σε όσους από τους ωφελούμενους του σχεδίου δεν θεωρείται ως δόκιμη η επιλογή της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών μέσω της επιδότησης ενοικίου, θα προταθεί, με τη συνδρομή της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής (Ρόδου και Κω), η λύση της μετεγκατάστασης τους σε ασφαλέστερη περιοχή, με την διαμόρφωση οικισμού που θα πληροί τις προϋποθέσεις της αξιοπρεπούς διαβίωσης, με την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών στους χώρους που θα υποδειχθούν από τις αντίστοιχες Δημοτικές Αρχές.
 
Η δήλωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου

Στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπου ανακοίνωσε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα που επί πολλά χρόνια ταλανίζει τις τοπικές κοινωνίες στην Ρόδο και την Κω. Κοιτάζουμε το πρόβλημα κατάματα και επιδιώκουμε να δώσουμε λύση σύμφωνα με όλους τους κανόνες που ισχύουν σε μια ευνομούμενη πολιτεία που σέβεται τα δικαιώματα όλων των πολιτών ταυτόχρονα με την διαφορετικότητα και το δικαίωμα σε αυτήν. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο, σε ένα τόπο και από ένα λαό πολιτισμένο.
Αποτελεί κρίσιμο παράγοντα η επίτευξη του Εθνικού και Περιφερειακού Στρατηγικού στόχου της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Ρομά, με την αρμονική συνύπαρξη όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις και φυλετικούς διαχωρισμούς
Στην διαβούλευση που ξεκινά από σήμερα, θέλουμε και ζητάμε να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καθώς και όλοι οι πολίτες. Θέλουμε οι απλοί πολίτες να πουν τη γνώμη τους. Πιστεύω ότι αμέσως μετά το πέρας της διαβούλευσης, τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κω θα προβούν άμεσα στην λήψη των αποφάσεων που απαιτούνται, για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του Σχεδίου.
Σας διαβεβαίωνω ότι το σχέδιο αυτό θα υλοποιηθεί και ας έχει πάρα πολύ στενά  χρονικά περιθώρια. Μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχουμε ολοκληρώσει όλα τα στάδια που απαιτούνται για να ξεκινήσει η υλοποίηση.   Ο όρος της αιρεσιμότητας ολόκληρου του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου λειτουργεί εξαιρετικά πιεστικά. Αν δεν υλοποιήσουμε το Σχέδιο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κινδυνεύει να μείνει χωρίς ΕΣΠΑ. Αντιλαμβάνεται ο καθένας φορέας της δημόσιας διοίκησης ότι η συμμετοχή του στην ολοκλήρωση και υλοποίηση του Σχεδίου Παρέμβασης καθίσταται εξαιρετικά κρίσιμη. Εμείς δηλώνουμε απολύτως αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τον τόπο,  τον πολιτισμό μας και το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούμε, φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό. Και γι αυτό θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Είμαι πεπεισμένος ότι στο τέλος Μαρτίου, ο τόπος θα βρίσκεται στο σημείο όπου θα έπρεπε βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια». 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΟΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ_Φεβρουάριος 2015.pdf