Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε, στην  ανοιχτή τηλεδιάσκεψη-ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την 22-5-2013 για τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, καθώς και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

Την τηλεδιάσκεψη-ημερίδα με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» οργάνωσε ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), και απευθυνόταν σε στελέχη πληροφορικής του δημόσιου τομέα.

Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης εμπειρογνώμονες / αξιωματούχοι χωρών μελών της Ε.Ε. σε συνεργασία με την Task Force.

Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπροσώπησε ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη κ. Μαχαιρίδη σε θέματα ΤΠΕ,  κ. Κωστής Τσαμπανάκης πλαισιωμένος από τον προϊστάμενο και τα στελέχη του Τμήματος  Πληροφορικής Δωδ/σου κ.κ. Αντώνιο Κλαδογένη, Αντώνιο Γκίκα, Μιλτιάδη Χαριστή  και Μιχαήλ Λυριστή.

Ο κ. Τσαμπανάκης μεταξύ άλλων παρουσίασε μέρος της δράσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην εφαρμογή του προγράμματος «Ηλεκτρονική Περιφέρεια Ν. Αιγαίου», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα έργα:  «One-stop Shop για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμματισμού και ηλεκτρονικής υποστήριξης ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου » .

Τα συγκεκριμένα έργα, έχουν χαρακτηριστεί μείζονος σημασίας για την Περιφέρεια μας από τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Μαχαιρίδη, και υιοθετήθηκαν από την  Εν.Πε. ως οδηγοί για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, σε ότι αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τα έργα αυτά είναι:

α) Εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων των Περιφερειών.

β) Ηλεκτρονική υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών των Περιφερειών.

Για την χρηματοδότηση των εν λόγω έργων, ο κ. Τσαμπανάκης, τόνισε, ότι πλέον υπάρχουν ώριμες μελέτες ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, εγκεκριμένες από όλες τις Περιφέρειες τη χώρας, και εφόσον όντος υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η χρηματοδότηση τους μπορεί να προχωρήσει άμεσα είτε από την διαχειριστική αρχή της Ψηφιακής Σύγκλησης, είτε από της Διοικητικής Μεταρρύθμισης,

Η δράσεις αυτές θα επιφέρουν νέο σημαντικό οικονομικό όφελος και εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας σε πολλές και διαφορετικές διαδικασίες. Το σημαντικότερο όμως είναι η βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις και ο επιπλέον εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην κατεύθυνση της Εθνικής Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επίσης αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής που αξιοποιούν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες (Ρόδο, Κω, Κάλυμνο και Κάρπαθο), και στην κατεύθυνση αυτή καθοριστική υπήρξε η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Η ανταλλαγή δεδομένων, φωνής, βίντεο στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχουν οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά οφέλη που αντιστοιχούν σε μείωση 50% των τηλεπικοινωνιακών εξόδων του οργανισμού και σε ουσιώδη βελτίωση των υπηρεσιών. Τέλος εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόσφατη ανακοίνωση της επέκτασης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ I και την προκήρυξη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II μέσα στο καλοκαίρι, που θα αποτελέσει αποφασιστικό βήμα για την κάλυψη των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη περαιτέρω επέκταση των υπηρεσιών Πληροφορικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.