Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης του τομέα της υγείας στα νησιά της και στην ενίσχυση των αντίστοιχων υποδομών, με προγραμματική σύμβαση που συνήψε, συγχρηματοδοτεί την εκπόνηση μελετών, για μια σειρά έργων, στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δια του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, συνήψε Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και το Γενικό Νοσοκομείο  – Κέντρο Υγείας Νάξου, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες μελέτες:

–          Νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, η οποία θα περιλαμβάνει και ειδικό κεφάλαιο για τον υφιστάμενο κλίβανο αποστείρωσης

–          Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου

–          Μελέτη πυροπροστασίας – πυρασφάλειας για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου

Η χρηματοδότηση έχει σκοπό την εκπόνηση των μελετών και επακόλουθα την απόκτηση των αδειοδοτήσεων που είναι απαραίτητες για την λειτουργία των κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων των νοσοκομείων. Επίσης, η ύπαρξη των αδειοδοτήσεων αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 24.000 ευρώ