Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/12/2013 ημέρα  Δευτέρα στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

 

΄Ωρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 11.00΄ πρωϊνή της ημέρας αυτής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 23/12/2013, ημέρα Δευτέρα, την ιδία ώρα στον ίδιο χώρο και ενώπιον της αυτής επιτροπής με τους ίδιους όρους .

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.

 

Πλήρες κείμενο διακύρηξης εδώ.

image_print