Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξοπλίζει τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία Κάσου και Χάλκης

Στο πλαίσιο της υγειονομικής θωράκισης των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο  την  παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους τους, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης και την διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθούν η προμήθεια του απαιτούμενου ιατροτεχνικού εξοπλισμού του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κάσου και η προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χάλκης.
 
Τα δύο έργα είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, με συνολικό προϋπολογισμό 220.620,00 ευρώ. 
 
Η όλη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης συμβάσεων δρομολογείται άμεσα, προκειμένου τα δύο έργα να υλοποιηθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.