Στο πλαίσιο της υγειονομικής θωράκισης των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο  την  παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους τους, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης και την διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθούν η προμήθεια του απαιτούμενου ιατροτεχνικού εξοπλισμού του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κάσου και η προμήθεια ιατροτεχνικού εξοπλισμού του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Χάλκης.
 
Τα δύο έργα είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, με συνολικό προϋπολογισμό 220.620,00 ευρώ. 
 
Η όλη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης συμβάσεων δρομολογείται άμεσα, προκειμένου τα δύο έργα να υλοποιηθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.