Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, ενημερώνει ότι από 01-02-2021  ως και 31-10-2021, θα ανανεώνονται και θα εκδίδονται τα δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ.  

Η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης νέων δελτίων για το νησί της Σύρου, θα γίνονται στην έδρα της Διεύθυνσης (Πλ. Παπάγου 34, Ερμούπολη και ώρες 9.00-12.00.

Οι δικαιούχοι θα επικοινωνούν με την υπηρεσία στα τηλέφωνα : 22810-76775, 22810-76921, 22810-76919, 22810-82366 και θα κλείνουν ραντεβού για την έκδοση ή ανανέωση της κάρτας τους.

Για το νησί της Άνδρου, οι δικαιούχοι θα επικοινωνούν με το Τμ. Κοιν. Μέριμνας του Επαρχείου Άνδρου στο τηλέφωνο 22823-61233, για να κλείσουν ραντεβού, ώστε να τακτοποιήσουν το θέμα της κάρτας τους

Για το νησί της Νάξου, οι δικαιούχοι θα επικοινωνούν με το Τμ. Κοιν. Μέριμνας του Επαρχείου Νάξου στο τηλέφωνο 22853-61460, για να κλείσουν ραντεβού, ώστε να τακτοποιήσουν το θέμα της κάρτας τους

Για τα υπόλοιπα νησιά οι δικαιούχοι θα  απευθύνονται τα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού Κυκλάδων .

Επισυνάπτεται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την ανωτέρω διαδικασία .

 

Όλη η ανακοίνωση