Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Καμινίων» προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Περίληψη Διακήρυξης, Τεύχη Δημοπράτησης, Σχέδια.

 

 

image_print