Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου «ανοίγει» 100 θέσεις για συμμετοχή στο Peace and Sport Regional Forum «Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη μέσω του αθλητισμού»