Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας οκτώ (8) μηνών ορισμένου χρόνου. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα.

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές απο 30/3/2019 εως και 8/4/2019

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

2849.pdf

pararthma_glwssomatheias__Α2_17_1-2019_el_GR.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ  16_1_2019.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019 (2).doc

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4.19 ΜΕ ΑΔΑ ΨΟΧΧ7ΛΞ-ΣΒΛ.pdf

image_print