Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου πρωτοπορεί  και στην αντιπλημμυρική θωράκιση των νησιών, με τριετούς διάρκειας συμβάσεις για τους καθαρισμούς ρεμάτων

 

2,5 εκ € θα διατεθούν σε πρώτη φάση για τη Νάξο, την Άνδρο και την Τήνο, ενώ θα ακολουθήσει το σύνολο των νησιών του Ν. Αιγαίου

 

Σε νέα βάση και με νέα φιλοσοφία, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζει πλέον το κρίσιμης σημασίας ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Για πρώτη φορά προχωρά στη σύναψη  συμβάσεων τριετούς διάρκειας για τους καθαρισμούς των ρεμάτων, ούτως ώστε να υπάρχουν συνεχώς ενεργές συβάσεις που θα επιτρέπουν την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση των νησιών. Η απόφαση αυτή συνιστά έναν εντελώς πρωτοποριακό τρόπο διαχείρισης ζητημάτων που άπτονται της αντιπλημμυρικής προστασίας, που δεν έχει προηγούμενο, αφού στόχος είναι η αποτελεσματική προληπτική δράση απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ξεκινά να εφαρμόζει στην πράξη τη νέα φιλοσοφία της στην αντιπλημμυρική προστασία, από τα νησιά της Νάξου, της Άνδρου και της Τήνου, ενώ θα ακολουθήσει το σύνολο των νησιών του Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει τρεις ανοιχτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, συνολικού ύψους 2.500.567,45 €, για την αντιπλημμυρική προστασία της Άνδρου, της Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της Τήνου.

 

1. Ο διαγωνισμός για το έργο “Αντιπλημμυρική Προστασία ν. Άνδρου (2021 – 2023)”, προϋπολογισμού 800.000,00 € (με ΦΠΑ), θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 9-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ.

Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 3-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

 

2. Ο διαγωνισμός για το έργο “Αντιπλημμυρική Προστασία ν. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (2021 – 2023)”, προϋπολογισμού 899.999,66 € (με ΦΠΑ), θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 11-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.

Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 5-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

 

3. Ο διαγωνισμός για το έργο “Αντιπλημμυρική Προστασία ν. Τήνου (2021 – 2023)”, προϋπολογισμού 800.567,79 € (με ΦΠΑ), θα πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου,                στις 16-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ

Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 10-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

 

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι προσφοράς των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

 

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και  τον κωδικό “Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Κυκλάδων”.