Με συνθετικό χλοοτάπητα επενδύει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το Δημοτικό Γήπεδο των Λειψών, στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της για την βελτίωση των αθλητικών υποδομών στα νησιά, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ασφαλείς, λειτουργικές και φιλικές προς τους μικρούς και μεγάλους χρήστες τους.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η  Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «Χλοοτάπητας Γηπέδου Λειψών», προϋπολογισμού 185.384,62 € (πλέον ΦΠΑ), το οποίο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο αφορά στη εκτέλεση εργασιών για την επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα, του χωμάτινου Δημοτικού Γηπέδου στους Λειψούς, το οποίο αποτελεί τον μοναδικό χώρο άθλησης στο νησί.

Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018, στην έδρα της Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου, Πλατεία Ελευθερίας, στη Ρόδο. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.